Planned maintenance 05/27/2018 07:00PM CEST - 05/27/2018 08:30PM CEST

Invoice/Installments

Maintenance details

On May 27th between 19:00 and 20:30 Svea Ekonomi will have a planned service window with a technical upgrade on the production servers. During this time some our services will be affected. Order creation via checkout, api and payment admin will not be affected.
 

De 27 maj mellan kl 19:00 och 20:30 kommer Svea Ekonomi att ha ett planerat servicefönster där en teknisk uppgradering av produktionsservrarna kommer att äga rum. Under tiden för servicefönstret kommer vissa av våra tjänster att påverkas. Att skapa order via checkouten, api och payment admin kommer inte att påverkas.