Service maintenance 05/31/2018 01:00AM CEST - 05/31/2018 05:00AM CEST

Invoice/Installments Card Payments Direct Bank Payments Checkout Payment Admin

Maintenance details

On May 31st between 01:00 and 05:00 Svea Ekonomi will have a planned service window with a technical upgrade on the production servers. During this time you may experience short disruptions in our services. 
 
Den 31 maj mellan kl 01:00 och 05:00 kommer Svea ekonomi att ha ett planerat servicefönster där en teknisk uppgradering av produktionsservrarna kommer att äga rum. Under tiden för servicefönstret kan det bli korta avbrott i våra tjänster.